Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi diş hekimliğinin uzmanlık dallarından birisidir. Ağız, diş ve çene bölgesinde oluşabilecek hastalıkların, yaralanmaların ve deformitelerin (şekil bozukluklarının) teşhisinde ve cerrahi tedavisinde görev alır. Radyolojik değerlendirme (röntgen), klinik muayene ve gerekli durumlarda biyopsi ile ağız boşluğunda, dişlerde ve çenelerdeki hastalıkların tanısını koyup cerrahi tedavisini yapar.

Ağız içindeki yumuşak dokuların (yanak, dil, damak, dudak gibi), dişlerin, çenelerin ve çene ekleminin hastalıklarını cerrahi müdahale ile gerektiğinde ameliyathane ortamında, steril koşullarda tedavi eder. Cerrahi müdahaleler hastanın ve hastalığın durumuna göre lokal anestezi, sedasyon ya da genel anestezi altında yapılabilir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde yapılan işlemler şunlardır;
-Normal ve komplikasyonlu diş çekimleri
-Diş abselerinin tedavisi
-20 yaş diş çekimleri
-Gömük diş operasyonları
-Artı dişlerin normal ve cerrahi çekimi
-İmplant uygulamaları
-Diş köklerinin apikal rezeksiyonu
-Çene kırıklarının tedavisi
-Çene eklemi hastalıklarının teşhisi ve tedavisi
-Çene kistlerinin teşhisi ve tedavisi
-Çene tümörlerinin teşhisi ve tedavisi
-Ağız içindeki prekanseröz lezyonların teşhisi ve tedavisi
-Ağız hastalıkları ve ağız yaralarının tedavisi
-Proteze hazırlık amacıyla yapılan cerrahi işlemler
-Ortognatik cerrahi
-Dişlerden kaynaklanan sinüs hastalıklarının tedavisi